Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Túy Khúc Budweiser
Thơ KT, nhạc Vy Khanh, ca Phan Nguyễn


 

 

 

Buồn em không đến thăm anh,
Uống bia mấy két dễ thành người say.
Dịu ngọt giờ hóa đắng cay,
Wá đau buồn, nhớ bao ngày đợi trông.
Em đâu thấu hiểu cho lòng,
Im hơi lặng tiếng chờ mong đêm ngày.
Sầu đau khô héo hình hài,
E rằng sẽ chết không ai khóc buồn.
Rồi thành quỉ đói hiện hồn báo em.

 

 


';

 

Trở lại Đầu Trang