Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Con Có Một Tổ Quốc
Lời Việt của Đức Hồng Y Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận
Nhạc của Linh Mục Đỗ Bá Công
Quế-Thanh trình bày, hoà âm, đạo diễn
Video của Mike Lưu


 

 

I Have a Fatherland

The bells vibrate, Viet Nam is praying,
the heart-rending bells, Viet Nam laments;
the bells resound, Viet Nam triumphs;
the bells in cadence, Viet Nam is hopeful.
I have a Fatherland, Viet Nam, Viet Nam.


Native land that I adore,
I take pride, I am happy,
I treasure its mountains and rivers as brocade and satin.
I value its history,
I love its assiduous people
I love its heroic soldiers.
I have a Fatherland, Viet Nam, Viet Nam.


Its rivers' tides run strong, but its blood sheds stronger.
Its mountains stand highly erect, but its bones pile up higher.
Though its land is narrow, its willpower is grand.
Though its waters are small, its reputation is illustrious.
I have a Fatherland, Viet Nam, Viet Nam.


I serve with all my heart.
I am loyal with all my ardour.
I protect with my blood,
I construct with my heart and my brain.
I rejoice with the people's joy
and mourn with their sorrows.
I have a Fatherland , Viet Nam, Viet Nam.


One country, Viet Nam.
One people, Viet Nam.
One heart, Viet Nam.
One culture, Viet Nam.
One tradition, Viet Nam.
I have a Fatherland, Viet Nam, Viet Nam.

Antoinette Linh-Nguyệt Nguyễn dịch ra Anh Ngữ 

Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu
Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm
Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khải hoàn
Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam

Quê hương yêu quý ngàn đời
Con hãnh diện con vui sướng
Con yêu non sông gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang
Con yêu đồng bào cần mẫn
Con yêu chiến sĩ hào hùng
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam

Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn
Núi cao cao xương chất cao hơn
Đất tuy hẹp nhưng chí lớn
Nước tuy nhỏ nhưng danh vang
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam

Con phục vụ hết tâm hồn
Con trung thành hết nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng xương máu
Con xây dựng bằng tim óc
Vui niềm vui của đồng bào
Buồn nỗi buồn của dân tộc
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam

Một nước Việt Nam,
Một dân tộc Việt Nam
Một tâm hồn Việt Nam,
Một văn hóa Việt Nam
Một truyền thống Việt Nam
Con có một Tổ Quốc,
Nước Việt Nam Nước Việt Nam

 

Các Anh Chị đang nghe bài
Con Có Một Tổ Quốc
do Quế-Thanh trình bày, hoà âm, đạo diễn.
Trình diễn April 4 và 5 tháng 4 2013 tại Ernst Theater, Annandale, VA
Mời xem videos:
http://youtu.be/PJDohDNUAUs
Quế Thanh hát tại Roma


';

và bấm vào link này để xem Video show Ta Đi Tìm:

 

 

Trở lại Đầu Trang