Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, vị Anh Hùng Dân TộcĐại Tá Hồ Ngọc Cẩn
tuyên bố trước khi bị bọn giặc Cộng Sản khốn nạn
hành hình


"Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt.
Đả đảo Cộng Sản. Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm!".

Lời tuyên bố cuối cùng của Đại tá VNCH Hồ Ngọc Cẩn trước khi bị Cộng Sản hành hình

 

Trở lại Đầu Trang