Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tao Ngộ Vườn Đào - Đất Hứa Hồn Quên
Thơ Triều Phong Đặng Đức Bích


 

 

 

TAO NGỘ VƯỜN ĐÀO

Trăng sáng muôn hoa nở trước nhà
Dừng chân lữ khách dặm đường xa
Nâng ly rượu quí bên hồng thắm
Nhấp chén trà thơm dưới ánh ngà
Chú Cuội ham vui về hạ giới
Chị Hằng hảo ý giã ngân hà
Văn nhân Thi hữu xin mời đến
Tao ngộ vườn đào vạn sắc hoa

Triều Phong Đặng Đức Bích


 

ĐẤT HỨA HỒN QUÊ

Ai đã ra đi cũng muốn về
Quê hương còn lắm chuyện nhiêu khê
Thương đời sắc nhạt lòng tan nát
Buồn cảnh hoa tàn dạ tái tê
Đất hứa đắp xây gìn đất hứa
Hồn quê vọng tưởng giữ hồn quê
Mong sao đất nước hồi sinh lại
Hải ngoại quê nhà sống hả hê

Triều Phong Đặng Đức Bích

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang