Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bà Mẹ Đất Thừa Thiên
Thơ của Dư Thị Diễm Buồn


 

 

Hôm ni về viếng mạ tôi
Chừ đây tóc bạc da mồi nhăn nheo
Ngồi sàng gạo sáng đến chiều
Ui chao cát lộn khá nhiều gạo tê
Lưng còng trông tội lắm thê!
Hoàng hôn nhạt nắng, ủ ê bóng chiều
Lòng mô không lạnh tịch liêu?
Tiền công mạ đổi ít nhiều sắn khoai
Sống trong khốn khổ đọa đày
Mạ không than vắn thở dài bi thương

Từ hồi cha chết chiến trường
Thay chồng vất vả trăm đường nuôi con
Với lòng sáng bóng trăng tròn
Hai anh bền sắt tươi son vẹn thề
Diệt thù báo quốc, mai tê
Chẳng thèm khuất phục khi kề hiểm nguy
Một lòng vì nước ra đi
Màng chi sống chết, sá chi trở về!

  

 

Hôm ni tôi lại thăm quê
Nhưng không bên mạ cận kề chăm nom
Bởi còn nặng nợ núi sông...
Mạ cười hiền bảo: “An lòng con ơi!
Mạ gian khổ đã quen rồi
Chỉ mong con sớm nên người mạ vui
Mạ về sống lại đất Truồi
Nguyệt Biều cũng rứa, suốt đời nắng mưa
Thạch Bình rú cát còn lưa
Tấm lòng sắt đá vẫn chưa đổi dời…”

Thánh thần cũng chỉ rứa thôi
Mạ luôn nhẫn nhục tròn đời hy sinh
Chẳng khi mô nghĩ cho mình
Nguyện cầu cho được biển bình sông trong
Rứa là điều mạ ước mong
Tôi đem ghi khắc vào lòng chừ đây!

DƯ THỊ DIỄM BUỒN
dtdbuon@hotmail.com

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang