Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Giòng Sông Tháng Chín
Thơ Nguyễn Như Phong ChâuRoses

Xin gửi cả cho em
những tháng năm còn lại
sau những ngày tưng bừng nhã nhạc
cuả vùng đồi núi mang linh hồn trẻ thơ.
Và bao nỗi bơ vơ
cuả những tinh cầu cô quạnh.

 **

Xin gửi cả cho em
những dự định chưa thành,
niềm ước mơ vượt quá tầm tay,
và thân phận tù đầy.
Để em lấy hư vô
Tạo nên vĩnh cửu

*******

Xin gửi cả cho em
những tiếng gọi thầm thì
tự trong lồng ngực mệt.
Mảnh hình hài đã hằn dấu vết,
nhưng không dám một lần
gọi nhỏ bằng tên.

**

Xin gửi cả cho em
nỗi câm nín
của Giòng Sông
Tháng Chín

Em Gái

 

 

 

Trở lại Đầu Trang