Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Xuân Xưa: Đi, Về
thơ Hà Nguyên Lãng


Canh Dao

XUÂN XƯA : ĐI, VỀ
 
Xuân nồng đằm tiếng ru êm
Ầu ơ! Nơi đó cỏ mềm gót ai
Gió nương nhẹ bước trang đài
Có không vạt nắng ươm dài bóng hoa
 
Tóc huyền lãng đãng mây  xa
Nhạn vờn cuối nẽo hồng pha đầu gềnh
Xuân về lòng vẫn buồn tênh
Ờ  ra! _ Ta  mãi lênh đênh đất trời!
 
Chút  tình xuân gửi đôi nơi
Nửa vương cõi tạm, vợi vời nửa quê
Trùng dương nghìn dặm nhiêu khê
Xa xăm…Một cõi đi về, xa xăm…
 
Co tay tính nhẩm tháng năm
Long đong mấy độ kiếp tằm giăng tơ
Chiêm bao _xuân óng vàng mơ
Thơm thơm hồng cốm tuổi thơ : đi, về.

 
Hà Nguyên Lãng

Hoa Mai

Trở lại Đầu Trang