Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hãy Kể Tôi Nghe
Thơ:  Vntvnd
Phổ Nhạc:  DânChủCa - hát: Nguyễn Văn Thành 

Hãy kể tôi nghe chuyện thuở xưa
Chuyện người lấy máu giữ gìn cờ
Nền vàng, sọc đỏ nhiều năm trước
Vĩnh cửu vinh danh nhạc lẫn thơ
 
Hãy kể tôi nghe những chiến công
Địa danh hiển hách của non sông
Từng ghi, chứng kiến bao thành tích
Chống bước xâm lăng lũ rợ Hồng
 
ĐK:
Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe
Để được tri ân, tưởng tiếc về
Và khơi dậy lửa hồn quê âm ỉ cháy
Vạn kẻ Kinh Kha nặng ước thề

Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe
Cùng nhắc cháu con những ước thề
Đừng quên xương máu tiền nhân đã
Bất khuất bao đời dốc chiến chinh.

Hãy kể tôi nghe tên mỗi người
Xả thân bảo vệ nước Nam tôi
Mà khi nhắc đến còn run sợ
Bạo chúa vô tâm khuấy góc trời
 
Hãy kể tôi nghe, kể hết ra
Bờ ao, mé núi, chái hiên nhà
Nơi nao lưu vết thiên hùng sử
Triệu đấng anh tài vị quốc gia.   

ĐK:
để hết:
Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe
Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe

';

Trở lại Đầu Trang