Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Thánh Đường Doberan (Doberaner Münster)
Hình của Hướng Dương txđThánh đường Doberan (Doberaner Münster) là ngôi thánh đường cao xây bằng gạch theo lối gothic đáng kể nhất trong vùng Biển Baltic nằm tại tỉnh Mecklenburg trực thuộc thành phố Rostock, Đức Quốc. Cho tới giữa thế kỷ thứ 16 nơi này llà một nhà thờ của chủng viện Cistercian - Doberan Abbey thuộc giòng Evangelical Lutheran Church. Tu viện Doberan được bắt đầu xây vào năm 1164 nhưng đã bị phá hủy vào năm 1179 do sự tranh chấp của những người thừa kế nó. Năm 1280 thánh đường được xây cất lại theo lối gothic và xong vào năm 1301. Đến năm 1637, trong cuộc chiến kéo dài 30 năm (Thirty Years‘ War), cả tu viện lẫn thánh đường bị cướp bóc và tổn hại. Khi cuộc chiến này chấm dứt, nhiều tòa nhà bị phá bỏ và xây cất lại.  Trong thời gian quân Pháp của Nã Phá Luân chiếm cứ Mecklenburg (1806-1813), thánh đường lại bi hủy hoại và phải đợi tới năm 1829 mới được tu sửa qua nhiều giai đọan. Đến năm 1896 mới hoàn toàn xong. Trong cuộc Thế Chiến thứ II thánh đường không bị hề hấn gì. Sau này đã có nhiều đợt tu bổ vào những năm 1964-1984 và 2002-2009. Ngày nay hàng năm có khoảng 200,000 du khách tới viếng Thánh Đường Doberan.

Thánh đường Doberan được xây dựa theo lối kiến trúc kiểu gothic của Pháp. Những tu sĩ Doberan đã xem những nhà thờ kiểu gothic khi đi du lịch nước Pháp và khi về nhà họ đã mang theo những lối xây cất nhà thờ của Pháp và đem ra thực hiện, đúng vào thời kỳ lối gothic cũng được áp dụng để xây nhà thờ ở những vùng xung quanh đó. Thánh đường Doberan từ dưới đất tới vòm cung của trần cao 26 mét, chiều dài nhà thờ là 76 mét và bề ngang là 11 mét. Hai bên là hai cánh nhà thờ với năm phòng thờ nhỏ (chapels). Theo lệ của phái Cistercians, thánh đường không có tháp chuông mà chỉ có một tháp canh (turret). Bàn thờ (altar) của Thánh đường Doberan có từ năm 1300 và được coi là xưa nhất trong tất cả những bàn thờ có cánh (winged altar). Còn một bàn thờ thứ hai là một bàn thờ hai mặt một mặt có thập giá cao lớn với tượng chúa Giê Su bị đóng đinh trên một thánh giá vàng tuyệt đẹp.

';
 
Trở lại Đầu Trang