Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Vườn Trồng Cây Nhiệt Đới ở Paris
Hình của Hướng Dương txđ


Công Viên Trồng Cây Vùng Nhiệt Đới (Jardin d’Agronomie tropicale de Paris) nằm tại vùng phiá cực Đông của khu vực Rừng Thưa Vincennes (Bois de Vincennes) ngày dià quận Nogent-sur-Marne là nơi sinh sống của nhiều dân người Á Đông. Khu vực xanh (espace vert) này nằm tại vị trí xưa kia của một khu vườn trồng cây thí nghiệm (jardin d’essai) cho các thuộc địa, một khu vườn thiết lập vào cuối thế kỷ thứ 19 nhằm giúp gia tăng sản xuật nông sản tại các thuộc địa Pháp tại Đông Dương, Algérie, Maroc, Congo, Cameroun, Đảo Maurice… Toàn thể Công viên rộng khoảng 6,5 mẫu tây nhưng dân chúng chỉ được vào thăm khoảng 4,5 mẫu mà thôi, phần còn lại dành cho trung tâm CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement).
Đặc biệt trong Công viên Cây Vùng Nhiệt Đới này cây cối mọc tự nhiên khắp nơi trừ trên những con đường đi và những nơi có xây cất nhà cửa. Cây cối thấy nơi đây chính yếu là những giống mọc tại vùng Île-de-France, ngoại trừ một số cây nhiệt đới như tre, cây cao su, cây hồng trái còn tồn tại lại từ xưa khi được thử. Công viên này ở một vùng đất bằng phẳng,; tại phiá Bắc công viên có một cái ao nhân tạo và một dòng suối cũng nhân tạo để nước chảy đi về huớng Bắc.

Vào những năm 1907 và 1931 đã có cuộc triển lãm của các nước thuộc địa (exposition coloniale) được tổ chức tại đây, nhiều tòa nhà đã được dựng lên để trưng bầy các sản phẩm hàng hóa như của từng nước như những toà nhà Congo, Guyanne, Đông Dương, Maroc, Tunie, Đảo Réunion. Đa số những tòa nhà này đã không được bảo trì nên suy xụp đổ nát, trừ Maison d’Indochine vẫn còn tồn tại và hôm tôi đi thăm công viên này thì đang có hội họp linh đình bên trong nên tôi không vào xem được bên trong, chỉ đứng ngoải chụp hình.
Đặc biệt trong công viên có một vùng hình chữ nhật rộng mang tên là "Esplanade du Dinh" có cổng vào bằng đá xây theo lối Việt Nam, một lư đồng lớn trông tựa như những lư thấy tại Thành Nội ở Huế và một đền thờ kỷ niệm Đông Dương. Nơi đây còn thấy vết tích của một ngôi làng Đông Dương thiết lập xưa kia như cây cầu Khờ-me, cây cầu Bắc Việt, chiếc cổng Trung Hoa, v… v…
Rất tiếc vì không có công qũi để duy trì, bảo tồn Công viên này nên tất cả đều đã bị bỏ hoang, đổ nát, phá họai,  hoặc nếu còn thì cũng bị hư hỏng nhiều, cần tốn rất nhiều tiền để sửa chữa lại. Có toà nhà Congo lại còn bị dân ba trợn đốt cháy. Những cây cối vùng nhiệt đới trồng khi xưa nay gần như không còn nữa.
Có nhiều Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong trong công viên này - để tưởng nhớ những lính thuộc địa (Madagascar, Căm Bốt và Lào, Đông Dương theo đạo Thiên Chúa, Phi Châu…) đã hy sinh cho nước Pháp trong những cuộc chiến tại các thuộc địa trong thời kỳ Đệ Nhất Thế Chiến - nhưng chúng tôi không biết mà tới xem.

';
 
Trở lại Đầu Trang