Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Sa Mạc Mojave Nevada và Arizona
của Hướng Dương txđ


Sa mạc Mojave thường được gọi là Thượng Sa Mac (high desert) ngược lại với Hạ Sa Mạc (Low Desert) như Sa Mac Sonoran ở phía Nam tuy nhiên nó không ở một độ cao bằng Sa Mạc Vũng Lớn (Great Basin Desert) ở phiá Bắc. Chữ Mojave có nguốn gốc tiếng Y Pha Nho trong khi tiếng Anh tân thời dùng chữ Mohave. Ngay nay cả hai tiếng Mojave và Mohave đểu được dùng ngang nhau mặc dù người da đỏ thuộc tộc Mohave lại dùng tiếng Mojave. Tiếng gốc trong tộc da đỏ là Hamakhaave có nghĩa là “ngoại trừ nước” (beside the water). Mặc dù sa mạc Mojave ít có dân cư nhưng có nhiều thánh phố đã được xây cất trên vùng này như Las Vegas và Henderson ở Nevada và Saint George ở Utah. Ngoài ra còn có một trung tâm nghiên cứu ở Mojave airport, một phi trường được xây cất ngay giữa sa mac Mojave mang tên chính là Trung Tâm Nghiên Cứu Không Gian Mojave (Mojave Air and Space Port)

Trên phần đất của Nevada, quang cảnh Sa Mạc Mojave thấy có vẻ khô cằn và hoang vắng nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì thấy nơi đây là cả một môi trường sinh sống xôi động có núi non, thung lũng, suối nước, rừng và những vùng sình lầy (wetlands) thích hợp cho đủ loại cây cối, cá và thú vật, một số đang trên đà diệt chủng. Riêng tại khu vực sa mạc ở phía Nam của tiểu bang Nevada, có nhiều dấu tích sinh sống của loài người  như những tranh vẽ trên đá có từ thời rất xưa. Tiểu Bang Nevada đã thiết lập nhìèu công viên quốc gia nơi đây cũng như nhiều khu vực bảo tồn sinh vật và môi sinh quốc gia (national wildlife refuges) như Desert refuge, Pahranagat refuge, Moapa Valley refuge và Ash Meadows refuge. Nếu thích tìm hiểu thêm xin các bạn vào đọc tại http://sciences.unlv.edu/desertsurvivors/Pages/mojave.htm

';
 
Trở lại Đầu Trang