Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Hoà Lan: Hai Bên Con Sông Rhin (2)
Hình của Hướng Dương txđ


Nhìn những tấm hình dưới đây, ta thấy - trừ trong hình đầu tiên chụp ở trên đất Đức - nước sông Rhin lên sát hai bên bờ, cao gần bằng mặt đất liền. Một phần là vì Tháng Tư là tháng thủy triều lên cao nhất, con sông Rhin nhộn nhịp những con tầu di chuyển tới lui. Nhưng một ly do nữa là vì Hoà Lan (The Netherlands) là một nước có đất đai nằm dưới mặt nước của Biển và nhiều vùng xưa kia bị nước biển tràn vào tạo nên những vùng xình lầy. Để có thêm đất sống dân Hòa Lan đã bơm nước ra và lấp đất những vùng xình lầy đó. Người ta đã làm những hệ thống đê để chặn nước không cho tràn trở lại vào những vùng đất trũng. Thật là một kỳ công của con người vì sống còn đã chống lại và chiến thắng thiên nhiên.
Những vùng đất khá cao hơn mặt nước sông - tức là cao hơn bình thường - ta thấy xuất hiện những thị trấn có dân cư với nhà cửa to nhỏ, những nhà máy lớn, những toà nhà cao... Như vậy vùng đất Hoà Lan phiá Nam gần Đức Quốc có lẽ chưa được chuẩn bị sẵn sàng để trở thành những nơi sinh sống được an toàn? Khi dân số gia tăng, một ngày nào đó những vùng đó sẽ được bồi đắp thêm đất cho cao hơn lên và sẽ trở thánh những nơi sinh sống cho người dân?
';
 
Trở lại Đầu Trang