Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Lễ Hội Người Nộm (Scarecrow Festival) tại Cambria
Hình của Hướng Dương txđ


Hàng năm vào Mùa Thu (cuối Tháng 10) tại Cambria, một thành phố nhỏ, nơi nghỉ mát của nhiều người địa phương bên bờ Thái Bình Dương tại Miền Trung California, có Lễ Hội Hình Nộm (Scarecrow Festival) do những cửa hàng buôn bán trong thành phố tổ chức để chiêu dụ du khách. Ban tổ chức kêu gọi những hội viên là những cửa hàng, nhà hàng, khách sạn trong thành phố thi đua thực hiện một hình nộm và trình bầy nó trước cửa nhà. Đến ngày ấn định, bạn tổ chức có giám khảo đi quanh khắp nơi chấm giải và gắn bằng khen thưởng trên hình nộm nào trúng giải.
Chúng tôi tình cờ đến Cambria nghỉ mát vào dịp có lễ hội này và bèn đi một vòng thành phố chụp hình những người nộm, nhiều hình nộm trông cũng khá đẹp và vui mắt. Tôi thấy nhiều du khách cũng đứng bên hình nộm chụp hình kỷ niệm; khác họ tôi chỉ chụp hình nộm để về trưng lên đây cho các bạn xem chơi.
Trên đây là một số hình nộm, không phải là tất cả, vì đi hoài mỏi chân, tôi bèn nghĩ thế cũng đã khá nhiều rồi. Các bạn xem đã đã con mắt chưa? Có thấy thích thích không? Hy vọng là có. Bạn nào muốn xem tận mắt thì nhớ tháng 10 năm tới đi Cambria chơi, vừa được xem hình nộm, vừa được ngửi gió biển và thưởng thức các món hải sản (seafood) tuyệt cú mèo, uống rượu chát sản xuất tại vùng Paso Robles.
';
 
Trở lại Đầu Trang