Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Vùng Lên Chống Giặc
Thơ của Hoa Văn.

 

 

 


 

 

 

 

Hỡi đồng bào hãy vùng lên chống giặc
Đập cho tan đảng cộng sản gian manh
Chúng đang làm cho Dân tộc điêu linh
Bộ chính trị, lũ người lòng dạ thú

Mấy tên lãnh đạo là loài xâu bọ
Đem thân làm nô lệ cho giặc Tàu
Dâng Trường Sa dâng biển đã từ lâu
Nay dâng cả toàn Non Sông Đất Nước

Chúng không nhớ lại từ ngàn năm trước
Một ngàn năm Tàu cai trị dân ta
Một ngàn năm khổ nhục của ông cha
Nay chấp nhận cúi đầu làm nô lệ

Bộ Chính Trị sao ngu đần đến thế
Giúp giặc tàu hiến kế lấy quê hương
Cho thuê đất là giặc chỉ mượn đường
Xâm chiếm nước ta không cần súng đạn

Đồng bào ơi hãy vùng lên mạnh dạn
Đừng chần chừ kẻo không kịp nữa đâu
Đừng tin vào đảng Cộng sản óc trâu
Chúng đang giết đồng bào ta thế đó

Hãy phất cao cờ vàng chống cờ đỏ
Ta cùng đòi lại độc lập tự do
Để dân tộc được mãi mãi ấm no
Không hổ thẹn với Cha Ông Tiên Tổ

Đồng bào ơi đừng mắc mưu chúng nó
Cộng sản nói gì cũng mị dân thôi
Chẳng đáng tin đâu dù chỉ nửa lời
Bọn Cộng sản bịp lừa là như vậy

Hỡi 90 triệu đồng bào xin đứng dậy
Đập cho tan đảng cộng sản đê hèn
Đang bán đất bán biển của tổ Tiên
Lại đang tâm làm tôi đòi cho giặc.

Hoa Văn 9/6/2018

 

';

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang