Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tưởng Niệm
Thơ của
Hồng Nguyên / H.N.T. 

 

 81 chiến sĩ nhảy dù được phủ cờ vàng 3 sọc đỏ      
Trong tiếng kèn vĩnh biệt người về nơi an nghỉ ngàn thu      
Từng giọt nước mắt muộn màng, từng tiếng nức nở ngậm ngùi 
Trước anh linh những tử sĩ đã hy sinh vì tổ quốc              
Trước dĩ vãng đau buồn của Miền Nam Tự Do   

Bao chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ tiền đồn Thế giới Tự Do  
8 quốc gia đồng minh cùng Việt Nam sát cánh 
Anh dũng xông pha trên những chiến trường đẫm máu
Quyết diệt kẻ thù chung: Cộng sản Bắc-Việt xâm lăng   
Quân sử ghi công bao chiến tích lẫy lừng
Quảng-trị, Huế, Khe-sanh, Bình-long, An-lộc
Dakto, Plei-me, Charlie, Hoàng-sa...
Những bộ chiến y đậm màu cây cỏ
Những binh chủng Hải, Lục và Không quân
Những mũ xanh, mũ trắng, mũ đỏ
Những cọp rừng, cọp biển, phượng-hoàng,
Những thiên thần, biệt-kích... 

Gió vi vu mang u hồn tử sĩ
Mây xám trập trùng di ảnh các anh bay
Tiễn biệt các anh bay về miền miên viễn
Nhưng nghẹn ngào không thể nói lúc chia tay
Thương tiếc các anh nhưng vô cùng hãnh diện
Về những trang sử anh hùng cùa tử sĩ Việt-Nam. 
 

Hồngnguyên/H.N.T.   Sept.23.2019


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang