Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Qua Đèo Ngang -- Thăm Vườn Hoa
Thơ của
Hồng Nguyên / H.N.T.Qua Đèo Ngang
Bà Huyện Thanh Quan

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại, trời  non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta

 Thăm Vườn Hoa
(Mạn phép Thi-sĩ tiền bối BHTQ)

Thời gian gian chán nhất lúc chiều tà
Cảnh tượng vườn hoa chẳng nở hoa
Lẻ tẻ cành khô nằm bãi cỏ
Lơ thơ lá chết rụng hiên nhà
Niềm yêu đất nước cùng phong hóa
Nỗi mất quê hương với quốc gia
Ghế đá ngồi đây buồn, nhớ, tiếc
Còn ai cảm xúc, một mình ta.

                                            
HồngNguyên/H.N.T.  Dec.25.19


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang