Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thì Thầm với Bạn
Thơ của S@... 

 

Cho bay kỷ niệm lên trời…
Nhớ làm chi nữa một thời đã qua?
Bay lên tới dải ngân hà
Để mầy hiểu được lời ta thâm tình
Có còn ai ở cạnh mình
Hay là một bóng linh đinh cùng trời?
Dũng ơi! “Hoàn tất” cuộc chơi
Rũ đi hệ lụy một đời thịnh suy
Lẽ đời sống ký thác quy
Ở nơi mầy đến, tà huy không về
Không còn có những đêm mê
Rượu nồng gái đẹp tứ bề vây quanh
Chơi cho hết cả ngày xanh
Lấn sang tóc bạc, cũng đành: “Trời cho!”
Mầy khôn tránh khỏi con đò
Khỏi ăn cháo lú, khỏi lò dò chi
Sa chân địa ngục a tì
Hỏa thiêu thân xác mầy đi về trời
Chắc là mầy nhớ…Dũng ơi!
Bao nhiêu kỷ niệm bạn chơi thuở nào
Dẫu rằng có chút hư hao
Tâm tình cho nhận, biết bao nỗi lòng
Thôi thì nhớ chữ sắc không
Thong dong nhẹ bước phiêu bồng cõi tiên
Thiên thu ôm mộng cô miên
Rời xa cõi tạm…an nhiên mỉm cười.

 s@...

Trở lại Đầu Trang

';