Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tri Ân Chiến Sĩ Trận Vong
Thơ của Hùng Biên


 

 

 

 

 

 

 

      Anh linh chiến sĩ Cộng Hòa
Hùng thiêng vị quốc máu hòa núi sông
     Tử sinh xem nhẹ lông hồng
Khí hùng tỏa sáng muôn dòng sử xanh
     Hùng sinh bảo quốc liệt oanh
Bất khuất chống Cộng vang danh đời đời
     Tử ghi chiến sử rạng ngời
Việt Nam mãi mãi muôn đời tri ân.


Hùng Biên
Atlanta 09/22/2016


';

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang