Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

GIỮ NƯỚC AN DÂN HẬN NAM QUAN
Thơ Hùng Sơn 

Anh ơi súng nổ đạn bay
Vùi thân đáy biển đắng cay hận thù
Hoàng sa hỡi, hận thiên thu
Chiến trường phơi xác điệu ru bàng hoàng
Quân thù đánh phá tan hoang
Trường sa hải đảo lại loang máu đào
Nước nhà trong cảnh lao đao
Người người giữ nước lao vào đạn bom
Trước tiên giệt kẻ lưng khom
Việt gian dâng đất chui lòm bán buôn

Việt Nam mẹ chẳng đau buồn
Ghi công đánh giặc mẹ luôn mong chờ
Quan tài phủ một mầu cờ
Làm trai ta giữ cõi bờ hiên ngang
Quyết làm sử Việt sang trang
Giệt quân xâm lược giữ làng an dân
Tổ tiên giữ nước bao lần
Con dân nước Việt phải cần lập công
Giữ gìn bảo vệ non sông
Rạng danh nòi giống Tiên Rồng Viêt Nam

Hùng Sơn

hs1

hs2

hs3 

 

Khăn tang em chít lên đầu
Nam Quan chôn chặt nỗi sầu thiên thu
Non sông ảm đạm mây mù
Gục đầu ai rước quân thù xâm lăng
Ầm ầm ngọn sóng Bạch Đằng
Ngăn quân cướp nước nhớ chăng hỡi người
Bây giờ Tầu Cộng mỉm cười
Thảnh thơi nuốt sống nuốt tươi ải rồi
Không cần vượt núi vượt đồi
Quân Tầu đàm phán bờ môi ngọt ngào
Cầm quyền nhất trí ra sao
Đã dâng đất biển ai nào ngờ đâu
Dâng hương ruột thắt nguyện cầu
Tổ tiên có thấu hận sầu này chăng

Hùng Sơn       

 

Trở lại Đầu Trang