Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Ta là Cơn Sóng Biển
Thơ Phạm Huy Nhật

 

 

 

 

 

Ta là cơn sóng biển,
Mang kiếp đời viễn du,
Lang thang vùng biển cả,
Tìm em trong mịt mù,

Ta là cơn sóng biển,
Vẫn một đời nổi trôi
Tìm em viên cát nhỏ,
Lang bạt mọi phương trời,

Giữa khoảng trời mênh mông,
Vẫn một lòng chờ trông,
Đi tìm em cát nhỏ,
Chỉ một đời hoài công,

Trong hoàng hôn máu đỏ,
Ta thả hồn lênh đênh,
Nỗi sầu dâng lênh láng,
Cho kiếp đời buồn tênh,

Trong đêm trăng lạnh giá,
Sô đẩy ánh trăng rơi,
Chất tâm tình buồn bã,
Vào nhịp đời chơi vơi

Ta là cơn sóng biển,
Đâu dè gió phù du,
Mệt nhòai thương bãi cát,
Mang nặng sầu thiên thu!

Ta là cơn sóng biển,
Cuồng nộ giữa đại dương,
réo gọi tình một thủa,
Vật vã nỗi sầu thương!

       Phạm Huy Nhật 


Trở Về Trang Thơ

';

 

Trở lại Đầu Trang