Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hoài Vọng -- Từ...
Thơ Phạm Huy Nhật

 
                              

 

 

 

 


            Hoài vọng,

Dòng nước chảy qua khe đá nhỏ,
Hoài vọng trở về trong lúc nhàn du,
Những điều mơ cũ trôi trở lại,
Trong hồn ta cúi gục nắm xương khô,
Mớ tóc rối là hiện hình dĩ vãng,
Điều ưóc mơ vẽ nét ngoằn ngoèo,
Sự thất bại muốn vào say giấc ngủ,
An ủi có mầu sắc mờ ảo,
Lúc thì vàng, lúc lại xanh lam,
Riêng ham muốn trở thành dòng nước nhỏ,
Réo rắt qua khe đá tâm hồn…..

        

Từ…

Từ nơi mắt ấy, trời xanh thẳm,
Từ khóe môi cười, hoa nở tươi,
Từ qua lời ngọt, hồn ngây ngất,
Bởi tóc mây bồng, tình nổi trôi !...

       Phạm Huy Nhật 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang