Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tình Hận
Thơ của Huỳnh Dung


 

 


 

 

 

Tôi nói chính anh là kẻ thù,
Mà tôi quyết hận đến muôn thu,
Anh làm ngọc nát hoa tơi tã,
Duyên vỡ, mộng tàn, lã ước mơ!

Tôi nói thù anh tôi chẳng quên,
Thù anh tôi kẻ nét đề tên,
Tôi ghi ngày tháng năm gây hận,
Và oán trọn đời kẻ ái ân!

Tôi nói vì anh tôi ra đi,
Hận tình mang trọn buổi phân ly,
Vì anh tôi mất đời hoa mộng,
Giờ cũng không còn vọng ước chi!

Tôi nói vì anh tôi tha phương,
Vì anh tôi hận cả người thương,
Tôi hờn tôi trách ai yêu dấu,
Sao để đời tôi trong tay anh?!

Anh biết – chính anh là kẻ thù?
Mà tôi quyết hận đến muôn thu?
Bao giờ vũ trụ tiêu thành khói,
Ngày ấy hận tình mới vỡ thôi!

Huỳnh Dung


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang