Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tình Chờ Đợi
Thơ của Huỳnh Dung


 

 

 

 

 

 

viết tiếp bài thơ «TÌNH TỰ» gửi  cho người tình S
bên bờ đại dương sau 40 năm vong quc

                        Bốn mươi năm triền miên trong giấc ngủ,
                        Chàng hỡi chàng, mau tỉnh dậy vùng lên !
                        ÁRập Trung Đông gọi gió Xuân sa mạc…
                        Con cháu Rồng hãy dậy sóng Cửu Long giang. 

                                                                                                HD

*   *   *

Một ngày vong quốc bằng thiên Thu sầu hận,
Bốn Mươi Thu qua là vạn kỷ đợi chờ…
Chàng bạc tình hay lười biếng thờ ơ?
Sao mãi nằm im không một lần chỗi dậy?

Lời thề năm xưa chàng đã không giữ lấy,
Đã quên đi ước hẹn giữa chúng mình:
«Dành lại màu cờ, giải cứu sanh linh»
«Diệt bọn hung tàn hiếp dân hại nước»

Sao chàng lại là người bội ước?
Bao năm qua sống khờ khạo ngu đần?
Quên gốc tổ tiên dòng giống Lạc Hồng,
Dung túng giặc Hồ ôm chân Hoa tặc?!

Em mãi đợi chờ… chàng đừng  bỏ mặc!
Xin hãy vì em trổi khúc quân hành,
Khẩn gọi đồng bào đốt lửa đấu tranh,
Dân Việt năm Châu chờ ngày khởi nghĩa… 
                      

Huỳnh Dung


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang