Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nhớ Biển
Kha Lăng Đa
 

 

 

 

Thuở còn nằm trong nôi,
Mẹ cất tiếng ru hời,
Hòa âm vang sóng vỗ,
Đêm trăng vàng chơi vơi.

Sữa mẹ và tôm cá,
Nuôi tôi lớn nên người,
Đi đáp lời sông núi,
Phiêu bạt chốn xa xôi.

Dù nghìn trùng xa cách,
Mang tình biển trong tôi,
Và hương xưa nồng mặn,
Hòa hơi thở cuộc đời.

Yêu biển mà xa biển,
Sao nguôi nỗi nhớ thương,
Vò võ suốt canh trường,
Thả hồn theo dư ảnh.

Mơ bãi xưa cát trắng,
Trời lộng gió chiều buông,
Nhạc thùy dương réo rắt,
Thuở hẹn hò yêu đương.

Ngày ra đi, xanh tóc,
Kiếp phong trần tha phương.
Nay tóc màu hoa biển,
Sầu dâng sóng trùng dương.

Muốn làm cánh hải âu,
Bay về biển năm nào,
Cho vơi bao hoài cảm,
Kễ từ ngày bể dâu.

Kha Lăng Đa

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang