Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thu Tha Hương Bản Nhạc Quê Hương
Thơ của Lão Mã Sơn


 

 

 

THU THA HƯƠNG.

Lại một mùa THU đến nửa rồi.
Sương Thu hiu hắt, lá vàng rơi.
Gió Thu nhè nhẹ lay cành Liểu.
Một mãnh trăng Thu tận cuối Trời.
THU đến, THU đi, THU lại đến.
Quê hương bõ lại mấy THU rồi.
Chờ đợi mỏi mòn trên đất khách.
Ngày về cố quốc quá xa xôi.
Thương chiếc lá vàng bay theo gió.
Tha hương buồn lắm lá vàng ơi!

Lão Mã Sơn.

 .

Thương chiếc lá vàng bay theo gió.
Tha huơng buồn lắm lá vàng oi!

 

 

 

BẢN NHẠC QUÊ HƯƠNG

Bản đàn Vọng Cỗ, nhạc quê hương.
Người VIỆT lưu vong thích cải lương.
Mặc cho tuồng tích hay, hay dỡ.
Nghe ca Vọng Cỗ để  nhớ thương.
Đêm  nghe Vọng Cỗ trên xứ lạ.
Tưởng mình đang ở giửa quê hương.
Thã hồn theo nhạc về quê Mẹ.
Mắt người viển xứ lệ sầu vương.
Vọng Cỗ, bản nhạc buồn muôn thuở.
Tiếng ca nức nở, nhạc thê lương.
Đất khách đêm Đông, nghe Vọng Cỗ.
Bâng khuâng buồn, thương nhớ cố hương.

Lão Mã Sơn

 

Trở lại Đầu Trang