Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Người Lính Già Ôn Quá Khứ
Thơ của Lão Mã Sơn


 

 

 

 

 


toi voi toi

Nhiều đêm thơ thẩn, buồn nhớ nước

Đối bóng trăng khuya, Tôi với Tôi.
.

 

 

 

Sáng tác thơ nầy, Tôi tặng Tôi.
Tuổi nay xấp xỉ chín mươi rồi..
Đất khách lưu vong ÔN QUÁ KHỨ.
Thấy số mình sanh bất phùng thời.
Phí cả tuổi hoa người trai trẻ.
Độ tuổi thanh xuân thụ hưởng đời.
Sớm xếp bút nghiên vì yêu nước.
Quê hương khói lửa kháp nơi nơi.
Từ giã song đường, con ứa lệ.
Tiễn con, Cha, Mẹ nói nghẹn lời.
Từ đó, nỗi trôi theo vận nước.
Chống Tây, đánh Cộng, mất nửa đời.
Đồng minh trở mặt, Ta thua trận.
Giã từ vủ khí, bõ cuộc chơi.
Đất khách lưu vong, làm lao động.
Thê nhi nặng gánh toát mồ hôi.
Kiệt sức lao tâm vì cơm áo.
Lắm cảnh đắng cay cuộc đổi đời.
Nuôi con thành đạt, nên gia thất.
Tuổi ngã về chiều, mới nghĩ ngơi.

Nhiều đêm thơ thẩn, buồn cô lẽ.
Đối bóng trăng khuya, Tôi với Tôi!

Lão Mã Sơn.

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang