Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tết Quê Người Nhớ Tết Quê Nhà
Thơ của Lão Mã Sơn


 

 

 

Giao thừa đất khách buồn, thương, nhớ.
Nâng cốc rượu nầy, Ta chúc Ta.

TẾT QUÊ NGƯỜI

Vui Xuân chỉ có ở quê nhà.
Xứ Mỹ làm gì có Tết Ta.
Xuân trên quê Mẹ, Đông đất Mỹ.
Tuyết ngập đường đi, trắng mái nhà.
Đất tỗ, quê Cha mừng Xuân mới.
Tha phương lữ khách nhớ Ông, Bà.
Cúng kiến Tổ tiên, làm đơn giản.
Không pháo, không hoa, chẵng rườm rà.
Xôi, chè  không có, không Cá Chép.
Không đưa Ông Táo, tối hăm ba.
Ba mươi Tháng Chạp, mua cơm chỉ.
Đến tối dọn ra rước Ông,Bà.
Lặng nhìn hương khói lòng tê tái.
Hồi tưởng thân nhân, nhớ Mẹ, Cha.
Con cái đi làm, không được nghỉ.
Sở Mỹ không cho nghỉ Tết Ta.
Đến đêm Mồng Một, đầu năm mới
Điện thoại, điện-thư chúc thọ Cha.
Trừ tịch buồn tênh, không tiếng pháo.
Đón Xuân đất khách một mình Ta.
Gác trọ, đêm Đông, nơi xứ lạ.
Ngày vui Xuân mới, chốn quê nhà.
Tết đến, tủi lòng người thất quốc.
Xuân về, xót dạ kể vong gia.
Giao thừa đất khách buồn, thương, nhớ.
Nâng cốc rượu nầy, Ta chúc Ta.

Lão Mã Sơn

 

 

 

NHỚ TẾT QUÊ NHÀ 

Vừa hết Tết Tây, tới Tết Ta.
Tha hương, nhớ lại Tết quê nhà.
Ngày Tết Việt Nam, ngày đại lễ.
Tục lệ  ngàn xưa của Ông, Bà.
Cá Chép,  chè, xôi đưa ông Táo.
Lão Táo chầu Trời tối hăm ba.
Hăm lăm tháng Chạp, ngày tảo mộ.
Hoa Huệ, hương, đèn, viếng (mộ) Mẹ, Cha.
Hăm chín, lái xe ra Nguyễn Huệ (1).
Mua một cành Mai, mấy chậu hoa.
Dưa giá, cá kho phần bà vợ.
Ta mua it pháo, rượu với trà.
Đám trẻ nôn nao, quần áo mới.
Chờ tối Ba mươi, rước Ông, Bà.
Giao thừa, pháo nổ như súng giặc.
Tân niên vạn phúc, khắp nhà nhà.
Hôm sau, mồng một, ngày năm mới.
Con mừng tuổi Mẹ, chúc thọ Cha.
Cờ bạc, rượu, chè, ba ngày Tết.
Đến tối Mồng ba, tiễn Ông, Bà.

Xuân này, lưu lạc trên đất khách.
Lòng tôi chạnh NHỚ TẾT QUÊ NHÀ.

Arlington, Va. , Xuân Nhâm Thìn (2012).
Lão Mã Sơn.

  1. - Chợ hoa đường Nguyễn Huệ.

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang