Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tháng Tư Buồn Sang Ngang
Thơ của Lão Mã Sơn


 

THÁNG  TƯ BUỒN.

Tháng Tư buồn lắm, Em nhớ không?
Tháng Tư khơi lại cảnh não lòng.
Ngày tiễn Anh đi, Em đứng khóc.
Mắt Anh ướt đẫm lệ mấy giòng.
Cái cảnh sinh ly sao buồn thế !
Người còn quê Mẹ, kẻ lưu vong.
Mình Em ở lại, sầu lẻ bóng.
Anh đi bỏ bạn, nát cả lòng.
Thời gian phủ bụi chôn dĩ vảng..
Kẻ ở, người đi vẫn đợi mong.
Mấy chục Tháng Tư trên đất khách.
Mỗi Tháng Tư sang, nhớ Bạn lòng
Tháng Tư nầy về trên quê Mẹ.
Em có còn nghĩ đến Anh không?

Tháng Tư 2011
Lão Mã Sơn.

Mình Em ở lại sầu lẻ bóng….

 

SANG NGANG
(Chuyện xảy ra ở phòng thăm nuôi
của một trại tù cải tạo)

Anh cám ơn Em đả đến đây.
Báo cho Anh biết chuyện buồn nầy.
Anh tự hỏi : nên cười hay khóc ?
Khi  Em quyết định sẻ chia tay.
Anh tủi thân Anh, người chiến bại.
Lâm vòng lao lý, mất tương lai.
Công danh, sự nghiệp thành mây khói.
Lòng dạ bạn đời mới đổi thay.
Đời là thế, trò đời là như thế.
Mình tuỗi phận mình, chớ trách ai.
Anh chỉ xót thương đàn con dại.
Thiếu Cha, mất Mẹ, sống nhờ ai?
Tự hỏi lương tâm Em sẻ biết.
Con đường Em chọn đúng hay sai.
Chim đả xa rừng, thuyền bỏ bến.
Nghỉa tình chấm dứt kể từ nay.
Em hảy về đi , đừng trở lại.
Vĩnh biệt Em ! Anh quay về trại.
Hồng hạc bay xa, xa mảy mảy.
Cổ lâu đứng đó đợi chờ ai?

          Lão Mã Sơn.

 

Trở lại Đầu Trang