Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thu Về Nhớ Quê Nhà: ba bài thơ
của Lão Mã Sơn


 

 

Thu Hoài Hương

HÈ vừa khuất  bóng, đã sang THU?
Heo may lành lạnh  đón chào THU.
Lá THU lã tã bay theo gió.
Lãng đãng quanh ta bóng dáng THU.
Mấy chục THU sang trên đất khách.
Tổ quốc xa rồi, mấy chục THU.
Chiều THU độc ẩm trên gác trọ.
Nhớ về quê Mẹ quá đi THU!

            Thu 2011,
            Lão Mã Sơn

 

Thu Viễn Xứ

Bóng THU thấp thoáng cuối đồi Phong.
Rừng lá đang xanh đổi sắc hồng.
Lá úa lìa cành, rơi lã tã.
Heo may lành lạnh lướt ngoài song.
Mấy chục mùa THU đi, rồi đến.
Ngày hồi cố quốc mãi chờ mong.
THU vẫn vô tình nào có biết.
Nổi buồn viễn xứ, kẻ lưu vong.
Vui là vui gượng, qua ngày tháng.
Buồn nào bằng cảnh mất non sông.
Mỗi độ THU sang trên đất khách.
Nhớ thương quê Mẹ, muối sát lòng.

     Lão Mã Sơn

 

   

Thu Gieo Thương Nhớ

Mỗi độ Thu sang, cảm thấy buồn.
Tâm tư trĩu nặng, Nhớ với Thương.
Nhớ thuở xa xưa, thời thơ ấu.
Nhớ Thầy, nhớ bạn, nhớ sân trường.
Nhớ thời khói lửa trên đất nước.
Nhớ về tổ quốc để mà thương.
Nhìn lá Thu bay, thương thân phận.
Quê hương bỏ lại, sống tha phương.

            Thu 2011,
            Lão Mã Sơn

 


Trở lại Đầu Trang