Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tình Yêu Tổ Quốc
Thơ của Lão Mã Sơn


 

 

 

 

 

 

 

   

Tình yêu tổ quốc khó mờ phai.
Lưu vong đất khách tháng, năm dài.
Mà lòng vẫn hướng về quê Mẹ.
Tâm tư vương vấn nỗi u hoài.
Mong được có ngày hồi cố thổ.
Đắp xây non nước một ngày mai.
Nổi buồn viễn xứ ôm canh cánh.
Ta nào đâu biết tỏ cùng ai.

      Lão Mã Sơn.


Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang