Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Buồn Tàn Thu
Thơ của Lão Mã Sơn


 

 


 

 

 

 


Chiếc lá cuối cùng bay theo gió.
Mùa THU tàn lặng lẽ lên đường.
Cây cỏ bên hồ buồn ủ rũ.
Công viên vắng vẻ, cảnh thê lương
Hoa Cúc tàn theo mùa Thu chết.
Rừng Phong trụi lá, đục màu sương.
Thu đi  đễ lại niềm thương nhớ.
Thi nhân kể lể nổi nhớ thương.
Gió cuốn lá vàng trên phố vắng.
Đưa tiển Thu đi một quảng đường.
Đôi ngã chia tay, sầu ly biệt.
Lá ở, Thu đi, cảnh đoạn trường
Bóng Thu chìm khuất vào dĩ vãng.
Đễ buồn, đễ nhớ, khách tha hương.

Arlington, Va., cuối THU 2011.
Lão Mã Sơn.

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang