Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Vĩnh Biệt Cố Nhân
Thơ của Lão Mã Sơn


  

 

 

 Lưu lạc phương nào, cố nhân ơi ?
Tìm bạn bao năm khắp nẻo đời.
Mà không gặp được người năm cũ.
Ta nơi góc biển, Bạn chân Trời.

Trời cao, biển rộng đời vạn nẻo.
Làm sao tìm thấy bóng một người.
Đông sang tuyết đổ, Thu lá rụng.
Năm, tháng, vô tình thấm thoát trôi.

Lần cuối gặp nhau, còn xanh tóc.
Giờ đây, hai đứa bạc đầu rồi.
Tuổi xế hoàng hôn, tình tuyệt vọng.
Vĩnh biệt nhau rồi, cố nhân ơi !.

                   Arlington Va. 2011.
                   Lão Mã Sơn.

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang