Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đêm Đông Nhớ Bạn
Thơ của Lão Mã Sơn


 
 

 

 

 

Lại một mùa ĐÔNG đến nữa rồi.
Đông đem nhung nhớ đến lòng tôi.
Đêm Đông tựa cửa, nhìn tuyết đổ.
Nhớ thương hình bóng của một người.

Ngày tiễn chân Tôi, người đã khóc.
Cầm lấy tay nhau, nói nghẹn lời.
Người ở, Tôi đi, đường hai ngả.
Trăng thề, thôi đã vỡ làm đôi.

Bao mùa tuyết đổ, hình bóng cũ.
Mãi còn nguyên vẹn ở lòng Tôi.
Năm,Tháng, qua mau trên đất khách.
Mấy chục Đông sang, cách biệt rồi.

Xứ lạ, đêm Đông, nhìn tuyết đổ,
Nhớ thương Bạn quá, Bạn lòng ơi!
Đông này, đâu đó trên quê Mẹ,
Bạn có còn tưởng nhớ đến Tôi?

       Arlington,Va. Đông 2011.
       Lão Mã Sơn.

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang