Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Chiều Ly Biệt
Thơ Lão Mã Sơn


 

 

 

 

  

 

 

 

(Một kỷ niệm buồn của Tháng Tư đen)

Em thăm Anh, một chiều khói lửa.
Sàigòn sắp sửa mất đến nơi.
Cầm lấy tay nhau lòng tê tái.
Mắt Em rớm lệ, chẳng một lời.

Gặp gỡ hôm nay, rồi vĩnh biệt..
Người nơi góc biển, kẻ chân trời.
Năm tháng đợi chờ, Em chiếc bóng.
Đất khách quê người, Anh nổi trôi.

Từ giã ra về, Em đổ lệ.
Quay lưng, lau mắt, nói nghẹn lời.
Bóng Em dần khuất trên phố vắng.
Tim Anh tan nát, lệ sầu rơi.

Cái cảnh biệt ly chiều hôm ấy.
Theo bước chân Anh đến trọn đời.
Ngắm cảnh chiều tàn trên đất khách.
Nhớ người năm cũ, lệ lòng rơi.

Arlington, Va.
Tháng Tư buồn, năm 2012.

Lão Mã Sơn.

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang