Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nhớ Gò-Công
Thơ Lão Mã Sơn


  

 

 

 

Ai người xa xứ sống lưu vong.
Còn nhớ quê xưa nữa hay không?
Tỉnh nhỏ Tiền Giang, Miền Nam Việt.
Thân thương tên gọi: Tỉnh Gò-Công.
Ruộng lúa mênh mông vùng Hoà Lạc (1)
Vườn dừa rợp bóng, đất Chợ Giồng.
Bánh giá, mắm tôm (chà), con còng lột.
Ngàn xưa, đặc sản của Gò-Công.
Danh nhân, hào kiệt thời kim cổ.
Vị quốc vong thân, Trương Tướng công (2)
Sơn Quy, sanh quán bà Từ Dũ.
Mẹ Vua Tự Đức, cháu Gia Long.
Nam Phương Hoàng Hậu, triều Bảo Đại.
Cũng người gốc gác Tỉnh Gò-Công.
Lê Thị Công Nhân, người liệt nữ.
Kiên cường chống Cộng cứu giống giòng.
……………………………..
Mấy chục năm rồi, xa đất tổ.
Ngày về quê cũ, mãi chờ mong.
Lưu lạc xứ người, đời hoang vắng.
Nhắc đến Gò- Công, muối xát lòng.
Đất khách đêm khuya nghe Vọng cổ.
Bâng khuâng buồn thương Nhớ Gò-Công.

         Lão Mã Sơn

(1) Hai Tổng: Hoà Lạc Thượng và Hoà Lạc Hạ.
(2) Bình Tây Đại nguyên soái Trương công Định.

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang