Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nỗi Buồn Viễn Xứ
Thơ Lão Mã Sơn


  

 

 

 

Mất nước tha hương sống đất người.
Nỗi Buồn Viễn Xứ  nặng lòng tôi.
Âm thầm ôm mối sầu  vong quốc.
Thương về quê cũ luống ngậm ngùi.
Mòn mỏi đợi chờ bao năm tháng.
Ngày về quê Mẹ quá xa xôi.
Nhớ nước đau lòng người viễn xứ.
Thương nhà xót dạ, nói nghẹn lời.
Mong một mùa Xuân cho đất nước.
Tôi về  thăm lại xóm làng tôi.

    LÃO MÃ SƠN

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang