Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lockwood House
Thơ Lão Mã Sơn


  

 

 

 

Lockwood House, Lockwood House! (1)     
Xóm nghèo tôi ở, đẹp biết bao.
Bắc Mả-Di-Sơn, đường yên tĩnh.   (2)
Một toà nhà gạch, bốn tầng cao.
Cách chợ Eden ba, bốn blocs.   (3)
Safeway, Target giáp cổng sau.      
Thu sang lá đổ rừng Phong trước.   
Xuân về hoa nở khắp vườn sau.
Phòng ốc tiện nghi, khang trang lắm.
Khách sạn ba sao chẳng khác nào.
Cư dân cao tuổi, người tứ xứ.
Kết tình bằng hữu, nghĩa thâm giao.
Đại Hàn, Phi, Việt, Tàu, Nam Mỹ …
Quốc tịch Hoa Kỳ, cũng như nhau.
Quê hương bỏ lại, sang đất khách.
Già, nghèo, sống tạm Lockwood House.
Trú quán cuối đời trên dưong thế.
Chờ ngày nào đó, bước lên Tàu! (4)


Arlington, VA.
LÃO MÃ SƠN

1.  Nhà già ở Arlington,Virginia
2.  North MADISON Street.
3.  EDEN là Trung tâm thương mãi Việt Nam.
4.  Tàu Thiên cổ.

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang