Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Chuyện Hai Người Bạn
Thơ Lão Mã Sơn


 

 

tu lanh trong tron

 

ban nhau

 

 

 

 

      Tiếp Bạn Trớt Lơ.
  
Bạn đến thăm Tôi ở “Nhà già”.
Vợ con không có, chợ thì xa.
Freezer hỏng điện, không đông đá.
Chẳng có bò, heo, cũng chẳng gà.
Mì gói chưa mua, canned food cạn.
Sữa dậy men chua, hết cả trà.
Tuổi già cử rượu, kiêng thuốc lá.
Tiếp Bạn hôm nay, Bạn với Ta.

 

        Nhiệt Tình Mời Bạn.

   Mời Bạn đến chơi, một bữa nào.
   Nhà Tôi gần lắm, chẳng xa đâu.
   Chiên xào, kho nấu, tôi xuống bếp.
   Tôm, mực, gà, cua, cá, bồ câu.
   Lobster, rock fish, bò, chim cút.
   X.O., beer ngọại,  đế mấy bầu.
   Café, sửa hộp, trà đầy tủ.
   Khề khà, tâm sự hét đêm thâu.

Arlington, Virginia.
LÃO MÃ SƠN.Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang