Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nỗi Buồn Gác Vợt
Thơ Lão Mã Sơn


 

  

 

 

 

     (Thân tặng nhóm bạn quần vợt
    Sân Mason Districk Park, Annadale,Va).

“Anh Hai” buồn quá mấy Em ơi !!! (1)
Tuổi Anh đã quá chín mươi rồi.
Hơn bảy mươi năm chơi quần vợt.
Nay đành “Gác Vợt” bỏ cuộc chơi.
Chân đau, gối mỏi, không chạy, nhảy.
Đánh thua em út, chán mớ đời.
Hồi tưởng lại thời mình oanh liệt.
Mai, Yến, Hương, Dung, chửa biết chơi.
Em út nhạo mình “gà xối mỡ”.
Nó đánh cho mình chạy bở hơi.
Tre tàn măng mọc, đời là thế.
Gác vợt về hưu cũng phải rồi.
Không đánh, ra sân làm khán giả.
Mình coi để tưởng chính mình chơi.
Nghĩ đến ngày nào mình già yếu.
Ôn kỷ niệm xưa, tắt nụ cười.
Nhớ bạn, nhớ sân, nhìn vợt cũ.
“Anh Hai” buồn quá mấy Em ơi !!!.

Arlington, Virginia.
Cuối Hè 2013.
Anh Hai/Lão Mã Sơn.

(1) Biệt danh của tác giả trong nhóm bạn chơì quần vợt.


Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang