Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thương Tiếc
Thơ Lão Mã Sơn


 

               

 

 

 

Vì Tổ quốc, Anh hy sinh đời trai trẻ
Khoác chinh y, lặng lẽ bỏ làng quê.
Một ra đi, chẳng biết có ngày về.
Để hiền mẫu mỏi mòn chờ vô vọng.

Ngoài biên cương, những chiều mưa gió lộng.
Nhớ mẹ già, vợ trẻ, đám con thơ.
Khói lửa chiến tranh không hứa bao giờ.
Sẽ trả Anh lại làng xưa, xóm cũ.

Một chiều tang tóc, mây đen bao phủ.
Pháo quân thù đã cướp mất đời Anh.
Anh đã thành người chiến sĩ vô danh.
Bỏ thân xác nơi núi rừng  sơn cước.

Chiến hữu Anh ôm mối hờn mất nước.
Phiêu bạt quê người, sống cảnh lưu vong.
Tưởng nhớ Anh, tôi thắp nén hương lòng.
Để thương tiếc người trai đền nợ nước.


Arlington, VA, Đông 2013.
Lão Mã Sơn

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang