Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Ước Mơ
Thơ Lão Mã Sơn


 

  

 

 

 

 (Thân tặng quý vị người VNCH cao niên lưu vong)
                             
Có ai ngăn được bước thời gian.
Để Tháng, Năm qua bớt vội vàng.
Cho tôi sống đến ngày nào đó.
Được xem Cộng sản sập, tan hàng.
Để tổ quốc tôi qua tai ách.
Cho người dân Việt hết lầm than.
Để thấy lăng “Hồ” thành gạch vụn.
Thấy ngày đền tội : Dũng, Trọng, Sang.
Thấy đất nước tôi, Nam ,Trung, Bắc.
Khắp nơi phất phới lá cờ vàng.

Arlington,Virginia.
Lính già.
LÃO TIỀN GIANG


Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang