Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Những Kẻ Đáng Thương
Thơ Lão Mã Sơn


  

 

 

 

       (Nhớ về những Thương Phế Binh VNCH)
                    
Mỗi độ Đông sang tiết trời trở lạnh.                      .
Nhớ thương ngưòi bất hạnh ở quê nhà.
Sau mấy mươi năm, nay Họ đã già.           
Thời trai trẻ Họ đã từng giữ nước.             
Từ Cà Mau cho đến miền sơn cước.          
Họ xông vào nơi lửa đạn, mưa bom. 
Đánh đuổi giặc cho người dân an lạc. 
Đời chiến binh, cuộc đời nhiều  bi đát.
Biết bao người đi mà chẳng trở về. 
Hàng vạn người bị trở thành tàn phế.
Giải ngủ về, Họ sống cảnh lầm than.
Cuộc chiến tàn, đời họ càng khốn khổ.
Người chiến bại, sống cuộc đời dang dở.
Đảng phi nhân ngược đãi để trả thù.
Có những mảnh đời rách nát, âm u.
Lê lết thân tàn, đầu đường xó chợ.
Kiếm sống qua ngày nhờ khách từ tâm.
Chúng ta, ai người dư để, dư ăn.  
Nhỏ chút tình thương, chia cơm xẻ áo.
Giúp kẻ bạc phần thấy đỡ cô đơn.
Vì Họ biết còn có người nhớ Họ.

Lão Mã Sơn

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang