Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Biệt Ly
Thơ Lảo Mả Sơn 


Em

 

 

Tạo hoá xui chi cuộc đổi đời.
Cảnh biệt ly nào lệ chẳng rơi.
Kẻ ở người đi, đường hai nẻo.
Trăng thề một mảnh vỡ làm đôi.
Nửa soi bóng chiếc, Em ở lại.
Nửa tiễn chân Anh tận xứ người.
Mộng đẹp thuở nào còn đâu nửa.
Duyên nợ ba sinh đã hết rồi.
Đất khách bơ vơ Anh lưu lạc.
Em sống cô đơn suốt quãng đời.
Kỷ niệm chỉ còn chồng thơ cũ.
Phủ bụi thời gian chữ nhạt rồi.
Còn có nhớ nhau tìm trong mộng.
Từ nay chỉ gọi cố nhân thôi !

Lảo Mả Sơn.


 


Em

Trở lại Đầu Trang