Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tết Ất Mùi và Tôi
Thơ Lão Mã Sơn


 
 

 

 

 

Cảnh buồn Tết có vui đâu bao giờ
Ất Mùi Năm mới đến đây rồi.
Ngoài song tuyết đổ khắp nơi nơi.
Xuân trên quê Mẹ, Đông đất Mỹ.
Gác trọ cô đơn giữa xứ người.
Bâng khuâng thương nhớ về quê củ.
Tết đến tha hương luống ngậm ngùi.
Nhớ Tết năm  xưa thời quá khứ.
Thương thân viễn xứ  giọt sầu rơi.    
 

             Arlington Va., 30 Tết Ất Mùi.
             Lão Mã Sơn.
             Trần Gò Công.

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang