Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bốn Mươi Năm Nhìn Lại
Thơ Lão Mã Sơn


 


 

 

 

 

Tháng Tư nầy nữa, Bốn mươi năm 
Cộng Sản còn nguyên, nước mất dần
Hải ngoại hô hào đòi lật đổ
Người vầy, kẻ khác cãi vang rân 
Lên mạng chửi nhau như chợ cá
Dùng toàn ngôn ngữ giới hạ tầng
Chụp nhau nón cối không thương tiếc
Chia rẽ tan hoang cái Cộng đồng
Lắm kẻ miệng khoe ta chống Cộng
Tay cầm hộ chiếu chạy rần rần
Về thăm quê cũ khoe áo gấm 
Cán cộng Khóm Phường kết bạn thân
Hàng tỉ Mỹ kim dâng Cộng sản 
Củng cố tà quyền áp bức dân
Đổi đời, thành đạt trên dất khách
Mối thù vong quốc lãng quên dần
Bốn chục năm qua, nay nhìn lại
Lòng người thương nước thấy bâng khuâng.

Arlington, Va. 30-4-15.
Lính già Trần Gò Công

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang