Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nỗi Buồn Lưu Vong
Thơ Lão Mã Sơn


 

 


 

 

 

 

Sau bốn mươi Năm lưu vong đất khách
Nhìn mái đầu, tóc đã trắng như hoa
Thương thân phận mình mất nước tan nhà
Mơ uớc có ngày trở về quê cũ

Gác trọ cô đơn, nhiều đêm không ngủ
Tâm sự buồn biết tỏ với ai đây?
Rượu tiêu sầu, nửa cốc giữ trên tay
Không biết mình đang say, hay còn tỉnh

Quá khứ xa rồi, tương lai bất định
Năm tháng tha hương hờ hững trôi qua
Đến cuối đời, ôm mối hờn vong quốc.
Đếm thời gian, chờ tàu đón đi xa.

       Arlington, Virginia, 30-4-2015
       LMS/Trần Gò Công

 

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang