Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Viếng Mồ Chiến Hữu
Thơ Lão Mã Sơn


 
 

 

 

 

Để tưởng nhớ những vị anh hùng Biệt Kích Dù đền nợ nước trong trận chiến Bình Long

Tôi biết vợ con Anh đã ra hải ngoại
Anh nằm đây, trong ngôi mộ cô đơn
Tôi thăm Anh nhân dịp Tết Bính Thân
Thắp cho Anh vài nén hương chiến hửu

Hãy về đây cùng tôi nâng cốc rượu
Mình cùng nhau tâm sự để nhau nghe
Cứu Bình Long, chúng mình ghi chiến sử
Anh, Biệt Kích Dù, vị quốc vong thân

Tôi thành Phế binh, mất cả đôi chân
Về quê cũ sống mảnh đời rách nát
Đời Thương Phế Binh vô cùng bi đát
Chịu đòn thù của tôi tớ bọn Tàu

Anh chết đi, Anh được thành liệt sĩ
Tôi sống còn, tôi chịu cảnh lao đao
Thôi, nắng tắt dần, hoàn hôn sắp xuống
Cạn ly nầy, mình sẽ giã từ nhau

Tôi xin hứa:
Nếu Phật Trời cho tôi còn mạnh giỏi,
Tôi sẽ thăm Anh vào Tết năm sau.

Lão Mã Sơn/Trần Gò Công
Arlington, VA, Tết Bính Thân 2016

 

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang