Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tết Tha Hương
Thơ Lão Mã Sơn


  

 

 

 

Thà không có Tết đở nhớ nhà
Vui chi ngày Tết, sống phương xa
Xuân trên quê Mẹ, Đông nước Mỹ
Tuyết ngập đường đi, trắng mái nhà.

Một mình đơn chiếc trên gác trọ
Chẳng biết lấy chi, rước Ông, Bà.
Ba mươi tháng Chạp mua cơm chỉ
Tối đến dọn ra cúng Mẹ, Cha.

Cháu thì đi học, con đến sở.
Trường, Sở không cho nghĩ Tết ta
Mồng một đầu năm, Con, Dâu, Rể
Điện thoại, điện thư chúc thọ Cha.

Ngoài song tuyết đổ thay xác pháo
Nâng cốc rượu nồng, Ta chúc Ta
Tết đến, buồn lòng người mất nước
Xuân về, xót dạ kẻ tang nhà.

                  Lão Mã Sơn/Trần GòCông

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang