Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đời Tôi
Thơ Lão Mã Sơn


 


 

 

 

 

Tuổi tôi đã xế bóng rồi
Nhớ  về quá khứ, quãng đời đã qua
Làm trai chống giữ nước nhà
Nửa đường gãy súng, chẳng qua số Trời
Chậm chân lỡ chuyến đò đời
Lìa xa quê Mẹ, đất người lưu vong
Tha hương cuộc sống long đong
Thương nhà, nhớ nước nỗi lòng ngổn ngang
Tôi như sóng nước Tiền Giang
Sớm ròng, tối lớn, lang thang suốt đời
Kiếp sau nguyện chẵng làm người
Làm con dã hạc khắp Trời tung bay.

Lão Mã Sơn/Trần Gò Công
Arlington, Virginia, Tháng Tư 2016.

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang