Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tuyết Muộn Cuối Đông
Thơ Lão Mã Sơn


 
 

 

 

 

 Mồng Bốn tháng Ba đã cuối Đông
Tuyết còn rơi muộn ngập rừng Phong
Bên ngoài gió thoảng hiu hiu lạnh
Nhà nhà mở sưởi, sưởi ấm phòng

Có kẻ tha hương còn thấy lạnh
Tan nhà mất nước, sống lưu vong.
Mong mỏi Đông tàn trên đất khách
Xuân về quê Mẹ mới ấm lòng.

    
               Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
               Arlington, VA. cuối Đông 3-4-16

 

       

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang